«Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre» - om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper

  • Nina Engesnes HiOA Institutt for barnehagelærerutdanning
  • Ingrid A. Danbolt HiOA Institutt for barnehagelærerutdanning
  • Liv Anna Hagen HiOA Institutt for barnehagelærerutdanning

Sammendrag

Artikkelen tar for seg barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte applikasjoner på nettbrett: Air Harp, Bloom og Singing Fingers. Seks grupper med 4-6 barn i alderen 5-6 år har deltatt i studien, og teksten bygger på observasjoner av barnas møter med appene. Forfatternes hensikt er å bidra med kunnskap om hva musikkrelaterte apper kan tilby barnehagebarn av musikalske oppdagelser og skapende utforskning. Funnene tyder på at det ligger muligheter i appene som inspirerer til musikalsk utforsking og lek, der barnas musiske væremåter får handlingsrom. Sentrale begreper i studien er affordanse, musikkens grunnelementer og barns musiske uttrykksmåter.

The article is about children in early childhood education exploring three applications with musical content on tablets: Air Harp, Bloom and Singing Fingers. Six groups of 4-6 children aged 5-6 years participated in the study, and the text is based on observations of the children and how they met challenges and explored the features of the tablet and apps. The authors intend to develop knowledge about these apps and their possibilities to offer musical exploration for children in early childhood education. Findings suggest that there is potential in the apps that inspires children to creative musical exploration and play. Central concepts in the study are affordance, musical parameters and children's musical expressions.

Fulltekst

Publisert
2017-12-15
Hvordan referere
Engesnes, N., Danbolt, I. A., & Hagen, L. A. (2017). «Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre» - om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper. Nordisk Barnehageforskning, 15. https://doi.org/10.7577/nbf.1809
Emneord (Nøkkelord)
affordanse, apper, musikkens grunnelementer, nettbrett, affordance, apps, musical parameters, tablets