Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering?

  • Siri Haukenes Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
  • Liv Anna Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Sammendrag

Selv om sang er en vesentlig del av barnehagehverdagen, finnes det lite forskning på hva som faktisk synges. For å få et innblikk i dette, har vi med hjelp av deltidsstudenter på Høgskolen i Oslo og Akershus gjort et innsamlingsarbeid som kartlegger hva de voksne synger for og med barna i vårt distrikt. Datamaterialet viser tydelig at sangrepertoaret i barnehagene er svært ensartet. Repertoaret består av mange sanger, men det eksisterer helt klart et felles kjernemateriale. Dette materialet har vi valgt å kalle en barnehagesangkanon. Sangene her er eldre og musikalsk lite varierte. I denne artikkelen søker vi å forstå hvorfor sangmaterialet er så gammelt og hvorfor det er så lite fornyelse av sang i barnehagene. Vi har sett at det kan gi mening å se sangrepertoaret i lys av folkemusikkbegrepet hvor tradering, bruksmusikk og kontinuitet står sentralt.

Although singing is an essential part of everyday life in kindergartens, there is little research on what is actually sung. The authors have investigated the kindergarten song repertoire over a period of six years. The data material collected clearly shows that the song repertoire is old and quite uniform. It consists of a large number of songs, but there is a limited common core material: a “kindergarten song canon”, consisting almost exclusively of old song material with little musical variety. In this article, we seek to understand why this song material is so old and why there is so little renewal of the kindergarten song repertoire.

Forfatterbiografier

Siri Haukenes, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Institutt for barnehagelærerutdanning

Førstelektor

Liv Anna Hagen, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Institutt for barnehagelærerutdanning

Høgskolelektor

Fulltekst

Publisert
2017-10-03
Hvordan referere
Haukenes, S., & Hagen, L. A. (2017). Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering?. Nordisk Barnehageforskning, 15. https://doi.org/10.7577/nbf.1792
Emneord (Nøkkelord)
barnehagesangkanon, barnesang, barnesangrepertoar, sangkanon, kindergarten song canon, children’s song, children’s song repertoire, song canon