Parodi og det imaginære Afrika i en lesning av Rumpemelk fra Afrika

  • Ingvild Alfheim Høgskolelektor, HiOA.
  • Cecilie Dyrkorn Fodstad Høgskolelektor, Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning

Sammendrag

Denne artikkelen analyserer Erlend Loe og Alice Bjerknes Lima de Farias bildebok Rumpemelk fra Afrika (2012). Her foretar vi en tematisk analyse av det imaginære Afrika som presenteres gjennom hovedpersonens Afrika-reise. Reisen er en jakt etter det som blir betegnet som «rumpemelk». Bildeboka er postmoderne og plasserer seg i en tradisjon etter fabelen, der fantasi, lek og besjelte dyr er sentrale element, men parodi og intertekstualitet spiller også en sentral rolle i hvordan det imaginære Afrika gestaltes. Målet med artikkelen er å foreta en tematisk lesning som undersøker hvordan bildebokas intertekstuelle og parodiske dialog med tidligere Afrika-forestillinger i barnelitteraturen danner grunnlaget for det imaginære Afrika som presenteres i denne spesifikke boka. 

This article on Erlend Loe og Alice Bjerknes Lima de Faria’s picture book Rumpemelk fra Afrika (2012) is a thematic analysis of the imaginary Africa which is portrayed through the protagonist’s journey to Africa in search of what is termed “milk from the bum.” The picture book is a postmodern picture book, and can be placed in the tradition of the fable, where play and fantasy and animated animals are central ingredients, but parody and intertextuality also play a central role in how the imaginary Africa is rendered. This article’s intention is to analyse the way in which this picture book forms an intertextual and parodic dialogue with previous myths and pretexts of the tales of Africa in children’s literature in the creation of the specific imaginary Africa of this book.

Forfatterbiografier

Ingvild Alfheim, Høgskolelektor, HiOA.
Høyskolelektor i norsk
Cecilie Dyrkorn Fodstad, Høgskolelektor, Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning
Høyskolelektor i norsk

Fulltekst

Publisert
2017-08-28
Hvordan referere
Alfheim, I., & Fodstad, C. D. (2017). Parodi og det imaginære Afrika i en lesning av Rumpemelk fra Afrika. Nordisk Barnehageforskning, 15. https://doi.org/10.7577/nbf.1776
Emneord (Nøkkelord)
bildebokteori, den postmoderne parodien, litterære Afrika-forestillinger, postkolonial teori, Literary portraits of Africa, Picture books, Postcolonial theory, The Postmodern Parody