Barn och konst - samtal, kommunikation och demokrati

  • Yvonne Lindh Högskolan i Gävle

Sammendrag

Artikeln fokuserar på förskolebarns möte med konst i form av offentlig utsmyckning. Femåriga förskolebarn besöker sex skulpturer, interagerar med dem, med varandra och med sin lärare. De tecknar av skulpturerna på plats. Ett sociokulturellt och demokratiskt perspektiv används för att belysa barnen möte med konsten där leken tar stor plats. Deras egna tolkningar och samspelet med konsten undersöks med hjälp av partiell etnografi där deltagande  pedagoger möter konsten, tolkar den, samspelar med den, kopplar den till sin egen verklighet och dessutom engagerar sig i konsten.

This article focuses on pre-school children and their meeting with public art in the form of sculptures. Together with their teacher they interact with the artworks, with each other, and they do their own interpretation at site by making drawings of the sculptures. The playful meeting between children and public art is described from a sociocultural and democratic perspective. The children’s own interpretations and interactions with the art are investigated using ethnographic method through participant observation. The result shows that pre-school children with the assistance of a proficient teacher meet the art, interpret it, interact with it, and connect it to their every-day lives, besides truly engaging in the artprocess.

Forfatterbiografi

Yvonne Lindh, Högskolan i Gävle

Universitetsadjunkt i Bildpedagogik, Utbildningsvetenskap, Estetisk ämnesgrupp vid Högskolan i Gävle

Doktorand vid Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten Vaasa, Finland

Fulltekst

Publisert
2017-06-07
Hvordan referere
Lindh, Y. (2017). Barn och konst - samtal, kommunikation och demokrati. Nordisk barnehageforskning, 15. https://doi.org/10.7577/nbf.1773