Eksamensoppgaver i barnehagelærerutdanningen i lys av formålet om en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning

  • Grete Karin Nordvik Høgskulen på Vestlandet
  • Bente Vatne Høgskulen i Volda

Sammendrag

Intensjonen med denne artikkelen er å analysere og diskutere hvordan eksamensformer og oppgavetekster i den nye barnehagelærerutdanningen bidrar til en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning. Eksamensoppgavetekster gitt ved ni norske høgskoler og universiteter, blir analysert ut fra profesjonsteori og teorier om forskningsbasert utdannelse. Analysene viser at oppgavetekstenes form og innhold fra over halvparten av institusjonene som er undersøkt, ikke skiller seg nevneverdig fra tidligere oppgaver. Vi stiller spørsmål ved om disse oppgavetypene og -tekstene oppfyller kravet om at barnehagelærerutdanningen skal være en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning.

The purpose of this article is to analyze and discuss whether exam types and texts in the new Early Childhood Teacher Education contribute to an integrated, professional and research-based education. Examination papers given by nine Norwegian colleges and universities are analyzed within the framework of theory on vocational education and theory on research-based education. The analyzes show that in more than half of the institutions investigated, the content and form of the examination papers do not differ significantly from previous assignments. We question whether these exam types and texts fulfill the demand of the Early Childhood Teacher Education to be both integrated, professionally oriented and based on research-based knowledge.

Fulltekst

Publisert
2017-11-27
Hvordan referere
Nordvik, G. K., & Vatne, B. (2017). Eksamensoppgaver i barnehagelærerutdanningen i lys av formålet om en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning. Nordisk barnehageforskning, 16. https://doi.org/10.7577/nbf.1749
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
Barnehagelærerutdanning, eksamensoppgavetekster, forskningsbasert, profesjonsrettet, Early Childhood Teacher Education, exam types and texts, researched-based, professionally oriented