«Det er berre sånt som vi gjer på dyr. Vi gjer det ikkje på menneske» – Interaksjon og forhandling om eksistensielle spørsmål i barnehagen

  • Ragnhild Fauske Høgskulen i Volda

Sammendrag

I denne artikkelen blir delar av eit kvalitativt forskingsarbeid om eksistensielle spørsmål i barnehagen presentert. Opptaka er gjort med videokamera, og fokuset er på korleis samtalen mellom born og vaksne spelar seg ut. Føremålet med denne teksten er å belyse, ved hjelp av Bakhtins dialogisme, korleis meiningsdanning og forståing av eksistensielle spørsmål kan utviklast gjennom interaksjon og forhandling i kvardagssituasjonar i barnehagen.

This article presents parts of a qualitative video study on dialogues concerning existential questions, and how the existential dialogues play out between children and adults in kindergarten. Through the use of Bakhtin’s theory on dialogism I aim to illuminate how the construction of meaning and the understanding of existential questions are created through interactions and negotiations in non-formal settings in Early Childhood Education Centers.

Forfatterbiografi

Ragnhild Fauske, Høgskulen i Volda
Førstelektor, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Høgskulen i Volda og PhD-stipendiat, Det teologiske menighetsfakultet, Oslo

Fulltekst

Publisert
2018-04-11
Hvordan referere
Fauske, R. (2018). «Det er berre sånt som vi gjer på dyr. Vi gjer det ikkje på menneske» – Interaksjon og forhandling om eksistensielle spørsmål i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2234
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
Bakhtin, barnehage, dialogisme, eksistensielle spørsmål, dialogism, existential questions, kindergarten