Forhandlinger af mangfoldighed i danske kommunernes kostpolitikker for dagtilbud

  • Sarah Damgaard Warrer Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse http://orcid.org/0000-0003-4973-2440
  • Jonatan Leer Aarhus Universitet

Sammendrag

Artiklen præsenterer en diskursanalytisk undersøgelse af danske kommuners kostpolitikker. Formålet med studiet er at kortlægge kommunernes forhandling af mangfoldighed og den måltidspædagogiske opgave, hvilket udgør et arbejdsredskab for pædagogerne i kommunale dagtilbud. Studiet er baseret på en Laclau
og Mouffe (1985) diskurs analyse. Studiet viser, at der ikke findes en entydig fælles forståelse af mangfoldighed og den måltidspædagogiske opgave i danske kommuner. Kommunernes forskellige tilgange og forhandlinger af den måltidspædagogiske opgave optræder i et kontinuum mellem en nationalkonservativ yderpol og en kosmopolitisk yderpol.

Nøgleord: småbørnspædagogik, kostpolitik, måltid, mangfoldighed

Forfatterbiografi

Sarah Damgaard Warrer, Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Phd stipendiat ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Fulltekst

Publisert
2018-06-04
Hvordan referere
Warrer, S. D., & Leer, J. (2018). Forhandlinger af mangfoldighed i danske kommunernes kostpolitikker for dagtilbud. Nordisk barnehageforskning, 17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2187
Seksjon
Artikler