Original faglighed

Sammendrag

Denne artikel handler om, hvordan pædagogisk faglighed bliver til i daginstitutionens daglige liv i en tid præget af en uddannelsespolitisk læringsdagsorden. Formålet med artiklen er at afselvfølgeliggøre læringsdagsordenen og vise, hvordan der er flere og potentielt konfliktuerende rationaler på spil og undersøge, hvordan disse påvirker og rammesætter nye muligheder for pædagogisk faglighedsdannelse. I artiklen kortlægges 4 stærke og konfliktuerende rationaler, der tilsammen danner et spændingsfelt, inden for hvilket pædagogerne må erobre og skabe faglighed. Jeg præsenterer disse rationaler som 4 rationalefigurer – hhv. Strategen, Praktikeren, Idealisten og Pragmatikeren – og viser dernæst, hvordan de imaginært forsøger at tale deres forskellige rationaler frem i pædagogernes handlinger. Artiklen er baseret på ph.d.-afhandlingen ”Originale pædagoger. Daginstitutionspædagogers faglighed(er) i lyset af en insisterende læringsdagsorden”.

This article Original professionalism explores how pedagogues create professionalism in daily life of day care within an educational policy organization increasingly committed to learning. The purpose of the article is to analyze and deconstruct the political learning agenda. As a result of the analysis 4 powerful and conflicting mindsets are identified forming a field of tension in which the pedagogue must create professionalism. In the article I present these mindsets as 4 imaginary figures of reason, the Strategist, the Practician, the Idealist and the Pragmatist, and demonstrate how they try to promote their different logics in the daily practice of the pedagogues.

Forfatterbiografi

Christina Haandbæk Schmidt, University College Lillebælt, Danmark.
University College Lillebælt, Anvendt forskning i pædagogik og samfund. Lektor og ph.d.

Fulltekst

Publisert
2018-01-22
Hvordan referere
Schmidt, C. H. (2018). Original faglighed. Nordisk barnehageforskning, 17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2120
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
daginstitution, læringsdagsorden, pædagogisk faglighed, rationalefigurer, discourse, in-service teaching, kindergarten, observation