Kunstnarar i barnehagen – estetiske erfaringar av høg kvalitet?

  • Aslaug Furholt Høgskolen i Bergen

Sammendrag

Artikkelen tematiserer estetisk erfaring og opplæring på bakgrunn av eit komposisjonsprosjekt i Den kulturelle bæremeisen. Den kulturelle bæremeisen har som uttalt premiss at når barnehagebarn skal delta i skapande prosessar og hauste kunstnariske inntrykk og estetiske erfaringar av høg kvalitet, må det vere kunstnarar til stades. Med støtte hovudsakleg i retorisk teori, drøftar artikkelen korleis det å vere kunstnar kan bidra til auka kvalitet i det kunstfaglege arbeidet. Det handlar om kunstfagleg danning gjennom eit musikalsk materiale, og at det ikkje er likegyldig korleis ein arbeider med materialet.

Forfatterbiografi

Aslaug Furholt, Høgskolen i Bergen

Musikkseksjonen

Høgskolelektor

Fulltekst

Publisert
2018-05-16
Hvordan referere
Furholt, A. (2018). Kunstnarar i barnehagen – estetiske erfaringar av høg kvalitet?. Nordisk barnehageforskning, 17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.1794
Seksjon
Artikler