Blikk for barn

  • Ellen Os
  • Nina Winger

Sammendrag

I dette temanummeret av Nordisk barnehageforskning, vil vi presentere et utvalg av de siste artiklene fra forskningsprosjektet Blikk for Barn. Blikk for Barn var et omfattende forskningsprosjekt som satte søkelyset på kvalitet i barnehager for barn under tre år i Norge. Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd og ble gjennomført i perioden 2012-2018. Dette var et tverrinstitusjonelt og tverrfaglig prosjekt, drevet av Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – Storbyuniversitetet. En bredt sammensatt forskergruppe med forskere fra ulike faggrupper fra OsloMet, samt stipendiater, samarbeidet tett med forskere fra Universitet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Universitetet i Stavanger og en forsker fra NTNU, Norsk Senter for barneforskning. Vi samarbeidet også med prosjektet GOBAN (Gode barnehager for barn i Norge), om deler av forskningsmaterialet. I tillegg til den faste forskergruppen valgte kollegaer, stipendiater og masterstudenter å knytte egne prosjekter til Blikk for Barn. Prosjektleder var professor Leif Hernes, med førstelektor Ellen Os som co-prosjektleder.

Fulltekst

Publisert
2019-06-04
Hvordan referere
Os, E., & Winger, N. (2019). Blikk for barn. Nordisk barnehageforskning, 18. https://doi.org/10.7577/nbf.3419