Analytiske perspektiver på sproglig evaluering i daginstitutioner

  • Lars Holm

Sammendrag

Foredrag fra konferansen Kartlegging i barnehagen: Innhold og konsekvenser. Utdanningsforbundet, Oslo, 20 juni 2010.

Fulltekst

Publisert
2010-12-28
Hvordan referere
Holm, L. (2010). Analytiske perspektiver på sproglig evaluering i daginstitutioner. Nordisk barnehageforskning, 3(3). https://doi.org/10.7577/nbf.285
Seksjon
CP