EDITORIAL - THE FUTURE OF OPEN ACCESS

  • Jan Erik Johansson Høgskolen i Oslo
  • Ingrid Pramling Samuelsson Göteborgs universitet

Fulltekst

Publisert
2010-12-08
Hvordan referere
Johansson, J. E., & Pramling Samuelsson, I. (2010). EDITORIAL - THE FUTURE OF OPEN ACCESS. Nordisk barnehageforskning, 3(3). https://doi.org/10.7577/nbf.276
Seksjon
Redaksjonelt