Språkmedvetenhet i småbarnspedagogiskt arbete – Finländska daghemspedagogers reflektioner

  • Pauliina Sopanen Jyväskylä universitet

Sammendrag

Sammandrag: Under det senaste decenniet har Finland blivit alltmer mångspråkigt. Det syns också i styrdokumenten. I denna artikel beskrivs hur pedagoger vid ett tvåspråkigt så kallat samlokaliserat daghem resonerar kring begreppet språkmedvetenhet och hur deras diskurser förhåller sig till det som skrivs om språkmedvetenhet i Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016 (det nationella styrdokumentet för småbarnspedagogik). Enligt resultaten är pedagogerna medvetna om deras roll som språkmedvetna vuxna och hur de kan stödja barns språkliga medvetenhet i svenska/finska medan diskurser om annan flerspråkighet ej förekommer spontant. Studien visar att det är viktigt att diskutera språkmedvetenhet redan i lärarutbildningen och i annan fortbildning.

Nyckelord: daghemspedagoger, diskursanalys, småbarnspedagogik, språkmedvetenhet

Fulltekst

Publisert
2019-06-27
Hvordan referere
Sopanen, P. (2019). Språkmedvetenhet i småbarnspedagogiskt arbete – Finländska daghemspedagogers reflektioner. Nordisk Barnehageforskning, 18(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2868
Seksjon
Artikler