Å høre til der du bor: om foreldres opplevelser av tilhørighet gjennom barnehagen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Publisert
2022-07-11
Emneord (Nøkkelord)
Intergrering, foreldre, tilhørighet, svake bånd, lokalsamfunn, integration, parents, belonging, local community, weak ties