Utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell og barns lekemuligheter i det fysiske innemiljøet i barnehagen

  • Tone Rove Nilsen Nord universitet, Norge
  • Elisabeth Bjørnestad OsloMet – storbyuniversitetet, Norge
  • Bjørg Mari Hannås Nord universitet, Norge

Sammendrag

Denne studien undersøker utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell og barns lekemuligheter i det fysiske innemiljøet i barnehagen. Det empiriske materialet består av kvalitative observasjonsdata fra åtte norske barnegrupper. Resultatene viser at det er store forskjeller mellom barnegruppenes praksis. Mens enkelte barnegrupper tilbyr et variert utvalg av lekemateriell og innredede lekesoner, har andre barnegrupper tomme hyller eller restriktive rutiner som kan bidra til å begrense barnas egne valg og lekemuligheter. Artikkelen diskuterer, blant annet i lys av affordances, hvordan det fysiske miljøet med et tilgjengelig og variert utvalg av lekemateriell, sammen med en pedagogisk praksis som fremmer lek, kan bidra til å stimulere barns lekemuligheter. Tilgjengelig og fleksibelt løsmateriell, som barna kan flytte rundt og kombinere på ulike måter, ser ut til å gi barna flere muligheter i rollelek, samt bidra til barns medvirkning og inkludering i lek. Resultatene fra undersøkelsen gir kunnskap om hvordan barnehager kan tilrettelegge det fysiske innemiljøet for barns lek, og søker å bidra til kvalitetsutvikling i barnehagen. Implikasjoner for videre forskning presenteres.

English abstract

The selection and availability of play materials in the physical ECEC indoor environment and children's play opportunities

This study examines the selection and availability of play materials in the physical indoor environment of Norwegian ECEC and how this influences children’s play opportunities. The empirical material consists of qualitative observational data from eight ECEC child groups. Results show considerable differences in practice between the groups. While some groups facilitate a diverse selection of play materials and provide well-equipped play zones, other groups have examples of empty shelves or a restricted practice that limits children’s own choices and play opportunities. In view of affordances, the article discusses how the physical environment with an available and varied selection of play materials and a pedagogical practice that promotes play can stimulate children’s play opportunities. Available and flexible loose materials that can be moved around and combined in various ways appear to encourage children’s co-determination in play, development of dramatic play, and inclusion in play. The results provide knowledge about how ECEC centers may facilitate the physical indoor environment for children’s play and contribute to quality development in ECEC. Findings of facilitating a well-designed physical play environment give further research and practice implications.

Publisert
2022-11-15
Hvordan referere
Nilsen, T. R., Bjørnestad, E., & Hannås, B. M. (2022). Utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell og barns lekemuligheter i det fysiske innemiljøet i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 19(3). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.287
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
affordances, physical indoor environment, play materials, pedagocical practice affordances, fysisk innemiljø, lekemateriell, pedagogisk praksis