Brettspel som tilrettelegging for utdanning for berekraftige utvikling i barnehagen

Forfattere

  • Annette Furnes Høgskulen på Vestlandet, Norge
  • Liv Torunn Grindheim Høgskulen på Vestlandet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/nbf.v19.332

Sammendrag

Det er aukande etterspurnad etter kunnskap om korleis ein kan leggje til rette for utdanning for berekraftig utvikling i barnehagen. Vi vil bidra med utvikling av leikande praksisar, avgrensa til deltaking i brettspel, sidan leiken er sett som barn sin måte å vere i verda og som ei transformativ kraft. Problemstillinga er: Kva innspel har barnehagelærarstudentar og barnehagelærarar til bruk av brettspel som utdanning for berekraftig utvikling i barnehagen? Materiale er henta frå to verkstadar; ein med studentar og ein med barnehagelærarar, og byggjer på eit fyrsteutkast av eit brettspel laga for vaksne. Observasjonar frå verkstadane og deltakarane sine forslag til korleis spelet kan utviklast for å vere relevant for barnehagebarn, er analysert ut frå ei teoretisk forståing av leikbasert utdanning for berekraftig utvikling. Analysen viser overlapping mellom økologiske, økonomiske, sosiale og kulturelle tilnærmingar til berekraft og berekraftig styresett, og dei leikande elementa er med i alle forslaga til brettspelet. Etter at form og innhald i spelet er vidareutvikla ut frå funna våre, vil vi prøve ut spelet saman med barn.

English abstract

Using board games to facilitate education for sustainable development in Early Childhood Education and Care (ECEC)

There is a growing need for knowledge on how to facilitate education for sustainable development in Early Childhood Education and Care (ECEC). Since play is considered children’s way of being in the world, and as a transformative force, we aim to investigate what should be taken into consideration when facilitating playing practices. In our study, the practices are manifested as a board game. The paper is organised around the research question: What suggestions do ECEC teacher students and teachers in ECEC institutions forward to develop a boardgame for education for sustainable development in ECEC? Material for analysis is based on two workshops: one with students and one with teachers and contains observations from the workshops and suggestions for how a boardgame for adults could be changed to be relevant for young children. The material is analysed based on theorised characteristics of play and education for sustainable development. The analysis reveals that the suggestions for revisions of the boardgame embrace play and reflect ecologic, economic, social, and cultural approaches to sustainability, together with sustainable governance. The form and content of the board game will be revised based on these results, and then be tested together with children. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-06-14

Hvordan referere

Furnes, A., & Grindheim, L. T. (2023). Brettspel som tilrettelegging for utdanning for berekraftige utvikling i barnehagen . Nordisk barnehageforskning, 20(3), 45–64. https://doi.org/10.23865/nbf.v19.332

Emneord (Nøkkelord):

barnehage, brettspel, leik, utdanning for berekraftig utvikling, verkstad