Pædagogik for bæredygtighed i danske daginstitutioner – steder som støttestrukturer

Forfattere

  • Katrine Dahl Madsen Københavns Professionshøjskole, Danmark
  • Nanna Jordt Jørgensen Københavns Professionshøjskole, Danmark
  • Mia Husted Københavns Professionshøjskole, Danmark
DOI: https://doi.org/10.23865/nbf.v19.338

Sammendrag

Artiklen præsenterer en undersøgelse af, hvordan pædagogik for bæredygtighed fremstår, når pædagoger, ledere og kommunale forvaltere på småbørnsområdet i to kommuner i Danmark reflekterer over og eksemplificerer bæredygtighedsarbejdet med afsæt i udpegede steder i lokalområdet. Undersøgelsen blev foretaget som en bottom-up- ortlægning og efterfølgende interviews med den hensigt at undersøge aktiviteter, tilgange, inddragelsesformer, samarbejdsflader og udfordringer i institutionernes arbejde med pædagogik for bæredygtighed. Med inspiration fra teori om stedbaseret pædagogik belyser artiklen, hvordan steder kan fungere som støttestrukturer for arbejdet med bæredygtighed i daginstitutionerne. Undersøgelsen viser, at pædagogik for bæredygtighed ofte udgør en uproblematisk fortsættelse af det hidtidige arbejde med natur og udeliv. Imidlertid kan særlige steder invitere til et bredere arbejde med bæredygtighed, mens andre steder har lignende potentialer, men opleves som lukket land. Diskussioner om disse forhold under kortlægningen og i de opfølgende interviews skabte refleksion over, hvordan pædagogik for bæredygtighed kan rumme potentialer for at bryde med plejer. Hermed peger artiklen på, hvordan dialog mellem forskning og praksis kan være med til at gøre fraværende forhold nærværende. 

ENGLISH ABSTRACT

Early Childhood Sustainability Education in Danish Day Care Institutions – Places as Supporting Structures

This article presents an exploration of examples and reflections on a participatory mapping of place-based early childhood sustainability education involving social educators, educational managers, and municipal administrative staff in two municipalities in Denmark. Aiming to examine activities, approaches to, forms of participation in, collaborations about, and challenges to early childhood sustainability education, the mapping and a set of qualitative follow-up interviews identified and explored these themes in relation to specific places in local communities. With inspiration from theoretical perspectives on place-based sustainability education, the article discusses how places may work as supporting structures for approaches to sustainability education in day care institutions. The study suggests that early childhood education for sustainability in many cases emerges as a continuation of an existing educational concern with nature and outdoor life. However, some places invite for wider approaches to sustainability while other places contain such potentials but appear to be inaccessible for younger children. Last, discussions on place during the mapping sessions and follow-up interviews generated discussions on “doing things differently” and highlighted how dialogues between research and practice may contribute to making absences present. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-06-22

Hvordan referere

Madsen, K. D., Jørgensen, N. J., & Husted, M. (2023). Pædagogik for bæredygtighed i danske daginstitutioner – steder som støttestrukturer. Nordisk barnehageforskning, 20(3), 144–163. https://doi.org/10.23865/nbf.v19.338

Emneord (Nøkkelord):

dilemmaer, kortlægning, naturpædagogik, systemisk aktionsforskning, dilemmas, mapping, nature pedagogy, systemic action research