"Læring er bare å ta trinn for trinn, det er et langt steg fra begynnelse til slutt": Noen førskolelæreres og grunnskolelæreres beskrivelser av læring og læringsprosesser i barnehage og skole

  • Anita Berge Universitetet i Stavanger

Sammendrag

Title: Learning is to take it step by step it’s a big step from beginning to the end: Teachers’ descriptions of learning
and learning processes in kindergarten and primary school
Abstract: The purpose of this article is to shed light on how teachers describe learning and the processes of learning in kindergarten and school, by metaphors. How can the metaphors contribute to understand the teachers’ interpretations and constructions of learning? Empirical data are of five preschool teachers and four primary school teachers describing how they understand and experience learning and the learning processes in kindergarten and school. Three main metaphors were identified: metaphor of craft, metaphor of movement and metaphor of balance.

Forfatterbiografi

Anita Berge, Universitetet i Stavanger
Institutt for førskolelærerutdanning  ”Læring er bare å ta trinn for trinn, det eret langt steg fra begynnelse til slutt”Noen førskolelæreres og grunnskolelæreres beskrivelser avlæring og læringsprosesser i barnehage og skole

Fulltekst

Publisert
2012-01-30
Hvordan referere
Berge, A. (2012). "Læring er bare å ta trinn for trinn, det er et langt steg fra begynnelse til slutt": Noen førskolelæreres og grunnskolelæreres beskrivelser av læring og læringsprosesser i barnehage og skole. Nordisk barnehageforskning, 5. https://doi.org/10.7577/nbf.312
Seksjon
Artikler