Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess

  • Kjetil Børhaug University of Bergen
  • Dag Øyvind Lotsberg Bergen University College

Sammendrag

In this article, it is argued that Early Childhood Education and Care management can be distributed on more persons than the director. Attention is directed towards the educational managers in the ECEC center departments in Norwegian ECEC, and their managerial responsibility. Interviews were conducted with 18 such managers in 10 different ECEC centers in order to examine their role in the managerial process of ECEC centers.  The material seems to suggest that these department managers operate in a fairly hierarchical structure, and that they do not contribute in any collective management process for the entire center. They have a different management responsibility than the directors, and within a hierarchical framework, they exercise a significant management responsibility in their departments.

 

Denne artikkelen argumenterer for at barnehageledelse kan være fordelt på flere personer enn styreren og fokuserer på ledelsesoppgavene til de pedagogiske lederne som leder de arbeidsgruppene som barnehagen har på grunnplanet. Dybdeintervjuer ble gjennomført med 18 pedagogiske ledere for å kaste lys over deres bidrag i barnehagens ledelsesprosess.  Studien viser at som ledere er de plassert i en hierarkisk struktur og at de i liten grad er deltagere i kollektiv ledelse eller i barnehagens lederteam. De har en annen ledelsesprofil enn den vi finner i forskningen om styrere, og innenfor hierarkiske rammer har de et betydelig lederansvar på avdelingen.

Forfatterbiografi

Kjetil Børhaug, University of Bergen

Professor

Deparment of administration and organization theory

Fulltekst

Publisert
2014-08-04
Hvordan referere
Børhaug, K., & Lotsberg, D. Øyvind. (2014). Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess. Nordisk Barnehageforskning, 7. https://doi.org/10.7577/nbf.628
Seksjon
Artikler