Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik

  • Marie-Louise Hjort Högskolan Kristianstad
  • Niklas Pramling Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Sammendrag

I denna studie analyserar vi hur erfarna förskollärare i rollen som handledare introducerar förskollärarstudenter i professionen. Studien genomförs mot bakgrund av ett delvis nytt uppdrag som förskolan fått under senare år, som bland annat yttrar sig i att förskolan nu är en del av utbildningssystemet. Med utgångspunkt i det teoretiska begreppet argumentationstraditioner och genom att analysera metaforiken i deltagarnas resonerande, studeras hur erfarna och blivande förskollärare navigerar spänningar centrala för professionen. Deltagarnas betoning av vissa argumentationstraditioner och användningen av viss metaforik diskuteras i termer av vad de implicerar för utvecklingen av de barn som deltar i en förskoleverksamhet som formas av dessa.

Forfatterbiografier

Marie-Louise Hjort, Högskolan Kristianstad

Fil.Dr., lektor, Högskolan Kristianstad

Niklas Pramling, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet
Fil.Dr., Professor, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Fulltekst

Publisert
2014-06-09
Hvordan referere
Hjort, M.-L., & Pramling, N. (2014). Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik. Nordisk barnehageforskning, 7. https://doi.org/10.7577/nbf.610
Seksjon
Artikler