”Ah, oh, nejjjj!” om eksperimentelle processer i æstetisk pædagogisk praksis

  • Michael Blume Via University College

Sammendrag

 

On the basis of a 2-year action research project, this article focuses on experimental and explorative processes in esthetic teaching practices in nursery schools. A history of science and learning perspective on experimenting and exploration in science and art is used to clarify the characteristic properties of both concepts. Together with a phenomenologically inspired understanding of perception, a theoretical conceptual framework is formed to analyse esthetic experimental practice. Thus, both childrens’ perceptual cognitive potentials in experimental processes and the teacher’s role in staging experimental environments and their significance for esthetic and creative development. environments are clarified. The purpose of this is to contribute to an understanding of experimental.

 

På baggrund af et 2-årigt aktionsforskningsprojekt sætter artiklen fokus på eksperimentelle og eksplorative processer i æstetisk pædagogisk praksis i børnehaven. Et idéhistorisk perspektiv på eksperiment og eksploration i videnskab og kunst bruges til at belyse karakteristiske egenskaber af begge begreber. Sammen med en fænomenologisk inspireret forståelse for perception dannes dermed en teoretisk begrebsramme til analyser af æstetisk eksperimentel praksis. Ligeledes belyses børns perceptuelle erkendelsesmuligheder ved eksperimentelle processer og pædagogens rolle ved iscenesættelsen af eksperimenterende miljøer. Formålet er at bidrage til en forståelse for eksperimenterende miljøer og deres betydning for børns æstetisk dannelse og kreativitetsudvikling.

 

Forfatterbiografi

Michael Blume, Via University College
Lektor i pædagoguddannelsen, Vidensmedarbejder i Forskning- og udviklingscenter for Børn og Unges Kultur, Pædagogisk-socialfaglige Højskole, VIA University College

Fulltekst

Publisert
2015-03-28
Hvordan referere
Blume, M. (2015). ”Ah, oh, nejjjj!” om eksperimentelle processer i æstetisk pædagogisk praksis. Nordisk barnehageforskning, 9. https://doi.org/10.7577/nbf.863
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
aesthetic practice, experiment, exploration, perception, preschool education