Förskolechefens ansvar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv

Forfattere

  • Anita Eriksson University of Borås
  • Dennis Beach
  • Ann-Katrin Svensson
DOI: https://doi.org/10.7577/nbf.1204

Sammendrag

 

2010-års revideringen av skollagen och förskolans läroplan innebar dels ökade krav på pedagogisk kvalitet och dels på en förändrad och förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. För förskolechefens del explicitgjordes och förtydligades både ansvar, befogenhet och beslutsrätt. I artikeln beskrivs och problematiseras hur förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett övergripande kommunalt förvaltningsperspektiv i samband med dessa revideringar. Data utgörs av en enkätundersökning besvarad av 48 förvaltningstjänstemän anställda i olika kommuner. Resultatet visar att förskolechefen i flertalet kommuner har tilldelats ett stort ansvar när det gäller att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att möta de ökade kraven på pedagogisk kvalitet.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografier

Anita Eriksson, University of Borås

Högskolan i Borås

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Dennis Beach

Göteborgs Universitet

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Ann-Katrin Svensson

Högskolan i Borås

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Fulltekst

Publisert

2015-12-03

Hvordan referere

Eriksson, A., Beach, D., & Svensson, A.-K. (2015). Förskolechefens ansvar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv. Nordisk barnehageforskning, 11. https://doi.org/10.7577/nbf.1204

Utgave

Seksjon

Artikler

Emneord (Nøkkelord):

Head of the Pre-school, responsibility, municipal public administration, policy, förskolechef, ansvar, förvaltningsperspektiv, policyrevidering