Observasjonens betydning i den profesjonelle praksis

  • Mona Halsaunet Frønes Dronning Mauds Minne høgskole

Sammendrag

Denne artikkelen presenterer tre barnehagelæreres forståelse rundt observasjon, og hvordan de bruker observasjon i egen profesjonelle praksis. Fremstillingen er i hovedsak basert på ulike teoretiske tanker fra Michel Foucault, hvor det kliniske blikket er hovedinspirasjonen. Målet med artikkelen er å løfte frem barnehagelærernes perspektiv på observasjon i egen yrkeshverdag, inspirere barnehagelærere til å reflektere over sine egne opplevelser og meningsskaping knyttet til observasjon i barnehagen.

Barnehagelærer, klinisk blikk, observasjon, profesjonell praksis.

This article presents three kindergarten teachers understanding of observation, and how they use observation in their professional practice. The text is mainly based on various theoretical thoughts from Michel Foucault, where the medical gaze is the main inspiration. The aim of the article is to highlight kindergarten teachers' perspective on observation in their own professional lives, and inspire kindergarten teachers to reflect on their own experiences and how to make meaning related to observation in kindergarten.

Kindergarten teacher, medical gaze, observation, professional practice.

Forfatterbiografi

Mona Halsaunet Frønes, Dronning Mauds Minne høgskole
Høyskolelektor i pedagogikk

Fulltekst

Publisert
2017-07-03
Hvordan referere
Frønes, M. H. (2017). Observasjonens betydning i den profesjonelle praksis. Nordisk barnehageforskning, 14. https://doi.org/10.7577/nbf.1984
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
barnehagelærer, klinisk blikk, observasjon, profesjonell praksis