Barnehagestyreres opplevelser av forholdet til skolen i spørsmål om barns læring

  • Kari Hoås Moen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Sammendrag

This study draws attention to what extent directors of private and municipal Early Childhood Centers (ECCs) experience disagreement with school concerning questions about children’s learning in ECCs and the content of this disagreement. Furthermore, it focuses to what extent the directors of these two center categories try to influence school in such questions, and how they possibly may do this. The material derives from a nationwide survey (1310 directors) and an interview study (16 directors). The directors experience disagreements to a small extent and least in private centers. However, some disagree about to which extent the adults should lead children’s learning. This study reveals a great variety in how much the directors try to influence school. The municipal directors are most active.


Artikkelen retter søkelys på i hvilken grad styrere i kommunale og private barnehager opplever uenighet med skolen i spørsmål om barns læring i barnehagen og eventuelt hva slik uenighet kan handle om. Videre ser den på i hvilken grad styrere i de to barnehagetypene forsøker å påvirke skolen i spørsmål om barns læring og eventuelt på hvilke måter. Datamaterialet kommer fra en landsdekkende survey (1310 styrere) og intervjuundersøkelse (16 styrere). Styrerne opplever liten grad av uenighet med skolen og minst i private barnehager. Et tema det kan være uenighet om, er grad av voksenstyring i læringsaktivitetene. Det er stor spredning på i hvilken grad styrerne forsøker å påvirke skolen. Styrere i kommunale barnehager er klart mest aktive. Styrerne forsøker å påvirke skolen på ulike måter.


Forfatterbiografi

Kari Hoås Moen, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Førstelektor i samfunnsfag

Fulltekst

Publisert
2017-03-05
Hvordan referere
Moen, K. H. (2017). Barnehagestyreres opplevelser av forholdet til skolen i spørsmål om barns læring. Nordisk barnehageforskning, 14. https://doi.org/10.7577/nbf.1726
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
Early Childhood Center and school, leadership of Early Childhood Centers, learning, organizational field, barnehage og skole, utadrettet ledelse i barnehagen, barns læring, organisasjonsfelt