Hverdagsmøtene mellom foreldre og ansatte i barnehagen – nok voksenrammer?

  • Janne Solberg Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Sammendrag

Artikkelen bygger på et tidagers feltarbeid i en barnehage som undersøker samspillet mellom foreldre og ansatte i bringe- og hentesituasjoner. Inspirert av Goffmans teorier om rammer kaster artikkelen lys over hvilke rammer som preger hverdagsmøtene, og det diskuteres om foreldre tilbys tilstrekkelig med voksenrammer i hverdagsmøtene. Hverdagsmøtene var i dette materialet ofte preget av en barneramme i tillegg til blandede rammer som skulle passe både barn og foreldre. Rene voksenrammer, som Rammeplan for barnehagen ser ut til å forutsette, var mindre fremtredende. Det beskjedne omfanget av eksklusive voksenrammer sees i sammenheng med diskursen om det medvirkende barnet, og ikke bare antall ansatte og materielle rammer. Funnene gir grunn til å diskutere om alle parter får medvirkningsbehovene sine godt ivaretatt. Indirekte og ritualiserte kommunikasjonspraksiser vil også i liten grad ruste barnehagelæreren på mer utfordrende foreldresamtaler som jf. tidligere forskning har vært et problem.

Nøkkelord: Barnehage, uformelt foreldresamarbeid, foreldremedvirkning, rammer  

Forfatterbiografi

Janne Solberg, Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Associate Professor, Department of Culture, Religion and Social Studies.

Fulltekst

Publisert
2019-09-13
Hvordan referere
Solberg, J. (2019). Hverdagsmøtene mellom foreldre og ansatte i barnehagen – nok voksenrammer?. Nordisk barnehageforskning, 18(1). https://doi.org/10.7577/nbf.3433
Seksjon
Artikler