Konstruksjon av identitetsfortellinger i barns sosiale lek

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Publisert
2022-07-11
Emneord (Nøkkelord)
kollektive identitet, identitetsfortellinger, nonverbal kommunikasjon, sosial lek, collective identieties, identity narrative, nonverbal communication, social play