Mattilbud og håndhygiene i forbindelse med måltider i barnehagen basert på studenters praksisoppgave

Forfattere

  • Yuko Kamisaka Høgskulen på Vestlandet, Norge
  • Hege Wergedahl Høgskulen på Vestlandet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/nbf.v19.254

Sammendrag

Formålet med denne studien var å få oppdatert innsikt i mattilbudet i barnehager og håndhygiene i forbindelse med måltidene. Studien er basert på en praksisoppgave der barnehagelærerstudenter har observert måltidene i fem praksisperioder i 2016–2018, og vi har observasjonsdata fra totalt 120 studenter. Studentene observerte om praksisbarnehagen serverte mat eller om barna hadde medbrakt mat, samt hvilken mat som ble servert i løpet av en uke. Et annet fokus var håndhygiene, og det ble registrert om barna vasket hendene før måltidene eller ikke. Resultatene viser at de fleste barnehagene serverte brødmåltid tre ganger og varmmåltid to ganger til lunsj i løpet av uken. Som pålegg var hvitost og leverpostei mest vanlig. Egg og fiskepålegg var sjelden på bordet, med unntak av makrell i tomat og kaviar. Av varmmåltid var pølser, fiskekaker, havregrøt, ostesmørbrød og forskjellige typer suppe mest vanlig. Frukt og grønt ble ikke servert så ofte ved brødmåltid, men over 90 prosent av barnehagene serverte frukt og grønt til ettermiddagsmåltidet. Omtrent halvparten av barnehagene hadde ikke god rutine for håndvask før frokost eller når de spiste ute, men bedre
rutine i forbindelse med lunsj eller ettermiddagsmåltid. Noen barnehager trenger mer oppmerksomhet på variert kosthold og håndhygiene rundt måltidene.

English abstract

English title: Food offerings and hand hygiene in connection with meals in the kindergarten based on students' internship assignment

The purpose of this study was to gain updated insight into what is being served in kindergartens and hand washing practices before meals. The study is based on internship assignment where total of 120 kindergarten teacher students have observed the meals in five internships between the spring of 2016 and spring of 2018. They observed all meals over the course of one week and registered whether the kindergarten served meals. They also registered whether the children ate meals inside or outside of the kindergarten and whether they washed their hands before eating. The results show that it was quite common to serve bread-based meals three times and a hot meal twice a week at lunch. As for bread-based lunches, sliced cheese and liver paté were very popular. Egg and fish products were seldom served, except for mackerel in tomato and caviar (cod roe in tubes). Fruits and vegetables were not often served together with bread at lunch, but over
90 percent of kindergartens offered them as afternoon snacks. Of the hot meal, sausages, fish cakes, oatmeal, cheese sandwiches and different types of soup were most common. As for handwashing, it appeared that many kindergartens did not have hand-washing routines before eating breakfast or eating outside. Some kindergartens should focus more on variation in meals and handwashing routines.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-04-26

Hvordan referere

Kamisaka, Y., & Wergedahl, H. (2022). Mattilbud og håndhygiene i forbindelse med måltider i barnehagen basert på studenters praksisoppgave. Nordisk barnehageforskning, 19(1). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.254

Utgave

Seksjon

Artikler

Emneord (Nøkkelord):

kvantitative studie, mat og måltider, praksisoppgave, håndhygene, food and meals, hand hygiene, internship assignement, qualitative studies