«Tissen er haram!» En undersøkelse av hvordan ansatte i barnehager jobber med islam

  • Ine Bratsvedal Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning, Norge

Sammendrag

Artikkelen er basert på fem intervjuer med ansatte i barnehager som har muslimske barn i barnegruppa. Målet med denne undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan barnehagene jobber med islam og hva de ansatte mener fungerer i dette arbeidet. Funnene viser at de ulike barnehagene jobber med islam i ulik grad, men at alle forholder seg til denne religionen, og særlig de religiøse praksisene.

English abstract

“The pee-pee is haram!” A study of how staff in kindergartens work with Islam

This article is based on five interviews with staff in kindergartens with Muslim children. The intent behind this research is to gain knowledge of how staff members work with Islam in the kindergartens, and what they feel they succeed with in this work. The findings show that different kindergartens work with Islam to varying degrees, but all of them have some working relationship with this religion, in particular the religious practices.

Publisert
2022-10-28
Hvordan referere
Bratsvedal, I. (2022). «Tissen er haram!» En undersøkelse av hvordan ansatte i barnehager jobber med islam. Nordisk barnehageforskning, 19(3). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.260
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
islam, mangfold, religiøs praksis, sekularisme, diversity, Islam, religious practice, secularism