Et innblikk i barns tallforståelse på slutten av barnehageårene gjennom digitale oppgaver

  • Gunnhild Saksvik-Raanes Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Norge
  • Trygve Solstad Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Norge
  • Yvonne Grimeland Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Norge

Sammendrag

I denne studien undersøkte vi tallforståelsen hos 77 femåringer fra fem ulike barnehager med digitale oppgaver. Kvantitative analyser av datamaterialet viste at det allerede før skolestart var stor spredning i barnas tallforståelse. Sammenlignet med det som er kjent fra før om norske barns utvikling av tallforståelse i barnehagealder, viste gruppen vi undersøkte overraskende godt utviklet tallforståelse. Vi diskuterer hva resultatene kan bety for den pedagogiske aktiviteten i barnehagen med tanke på å tilpasse aktiviteter til barns tallforståelse. 

ENGLISH ABSTRACT

An insight into five-year-old children’s number sense in Early Childhood Education using digital tasks

In this study we investigated the number sense of 77 five-year-old children from five early childhood education institutions using digital assessment tasks. From quantitative analyses of the data, we found a large variability in the children’s number sense already before the start of formal education. Compared to what is known about Norwegian children’s development of number sense in Early Childhood Education, many children showed a surprisingly well- developed number sense. We discuss what these results could mean for learning activities in early childhood education. 

Publisert
2023-04-11
Hvordan referere
Saksvik-Raanes, G., Solstad, T. ., & Grimeland, Y. . (2023). Et innblikk i barns tallforståelse på slutten av barnehageårene gjennom digitale oppgaver. Nordisk barnehageforskning, 20(2), 5–28. https://doi.org/10.23865/nbf.v20.279
Emneord (Nøkkelord)
assessment, FoNS, Rasch analysis, number sense FoNS, kartlegging, Rasch analyse, tallforståelse