Et innblikk i barns tallforståelse på slutten av barnehageårene gjennom digitale oppgaver

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Publisert
2023-04-11
Emneord (Nøkkelord)
assessment, FoNS, Rasch analysis, number sense FoNS, kartlegging, Rasch analyse, tallforståelse