Leder: Tilhørighet: Å skape fellesskap i barnehagen

  • Eva M. Johansson Universitetet i Stavanger, Norge

Sammendrag

Att barn har rätt att uppleva tillhörighet till kamrater och vuxna i förskolan oavsett deras bakgrund, erfarenheter och kompetenser kan tyckas vara en självklarhet, men hur ser det ut i dagens förskola? Hur går det till när tillhörighet skapas i förskolan?

I det här temanumret utforskas tillhörighet i förskola– i vardagens olika samspel och i politiska dokument, och med hjälp av olika frågeställningar. Frågor som de olika studierna vill belysa är: Hur skapas tillhörighet? Hur inramas tillhörighet i policydokument? Hur ser tillhörighet ut i förskolans olika gemenskaper, för personal, barn och deras föräldrar?

Publisert
2022-07-11
Hvordan referere
Johansson, E. M. (2022). Leder: Tilhørighet: Å skape fellesskap i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 19(2). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.283