Barnehagelærerstudenters egenvurdering av læringsutbytte gjennom praksisoppgave «observasjon av håndhygiene og måltider i barnehagen»

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Publisert
2022-10-31
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
læringsutbytte, praksisoppgave, barnehagelærerstudenter, egenevaluering, internship assignment, kindergarten teacher students, learning outcome, self-evaluation