Areal til skapende lek, læring og utforskning i barnehagen

  • Bente Fønnebø Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Christian Nordahl Rolfsen Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Artikkelen handler om vilkårene for og reguleringer knyttet til utforskning, lek og læring inne og ute i barnehagen med særlig vekt på personalets rolle. Dette ses i lys av forskning om barns trivsel eller stressfaktorer i det fysiske miljøet. Temaet i artikkelen er hvordan personalet kan etablere eller gjøre tilgjengelig større variasjon av arealer for improvisasjon, lek, læring og utforskning. Problemstillingen som det søkes svar på er; Hvordan kan fokus på ubenyttede eller regulerte arealer i barnehagen bidra til ny kunnskap om og ny etablering av varierte rom for utforskning, improvisasjon, lek og læring? Gjennom henvisninger til en kvalitativ undersøkelse i fem barnehager i Osloområdet, drøftes dette temaet. 

Fulltekst

Publisert
2014-01-13
Hvordan referere
Fønnebø, B., & Rolfsen, C. N. (2014). Areal til skapende lek, læring og utforskning i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 7. https://doi.org/10.7577/nbf.742
Seksjon
Artikler