Barnehagelærarstudentars refleksjonar over barns fleirsanselege utforsking i naturfaglege samtaler

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Publisert
2022-07-06
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
barnehagelærerutdanning, naturfag, samtaledidaktikk, utforsking, dialogic teaching, exploration, pst-training, science