0 titler
null

Att barn har rätt att uppleva tillhörighet till kamrater och vuxna i förskolan oavsett deras bakgrund, erfarenheter och kompetenser kan tyckas vara en självklarhet, men hur ser det ut i dagens förskola? Hur går det till när tillhörighet skapas i förskolan?


I det här temanumret utforskas tillhörighet i förskolan – i vardagens olika samspel och i politiska dokument, och med hjälp av olika frågeställningar. Frågor som de olika studierna vill belysa är: Hur skapas tillhörighet? Hur inramas tillhörighet i policydokument? Hur ser tillhörighet ut i förskolans olika gemenskaper, för personal, barn och deras föräldrar?

Alle objekter

Ingenting er publisert i denne kategorien ennå.