Deltakelse, prosess og produkt: Kreativitet i en skapende teknologimediert samarbeidsprosess i barnehagen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Publisert
2022-02-24
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
deltakelse, digital teknologi, kreativitet, skapende teknologimediert samarbeidsprosess, digital technology, participation, creativity, technology-mediated creation process