Å legge til rette for kompetanseutvikling i faglige fellesskap – et samarbeid mellom barnehage og PP-tjenesten

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Publisert
2022-09-13
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
SUKIP, lokal kompetanseutvikling, samarbeid barnehage-PPT, inkluderende praksis, local competence development, collaboration kindergarten - EPS (Educational Psycological Service), inclusive practice