Påstandsspill som et verktøy i undervisning om bærekraftig utvikling i barnehagelærerutdanningen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Publisert

2023-06-19

Emneord (Nøkkelord):

barnehagelærerutdanning, bærekraftig utvikling, dialog, naturtilknytning, dialogue, early childhood education, nature relatedness, sustainable development